Станцын мэдээ үзэх

Буянт-Ухаа олон улсын нисэх буудалд байрлах Нислэгийн цаг уурын төвийн  нөөц станц Vaisala AWS-310  2012 оноос эхлэн бодит ажиглалтын мэдээ боловсруулалтад хэрэглэж ирсэн.