You are currently viewing ISO-9001 төлөвлөгөөт үзлэг шалгалт явагдаж байна.

ISO-9001 төлөвлөгөөт үзлэг шалгалт явагдаж байна.

  • Post author:
  • Post category:Post

Стандарт хэмжил зүйн газраас магадлах аудитын шалгалтанд амжилттай хамрагдлаа. СХЗГ-аас аудитын баг 2 хүний бүхэлдэхүүнтэй ирж 2023 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр Нислэгийн цаг уурын төвийн мэдээ мэдээллээр хангах үйлчилгээний талаар ISO-9001 төлөвлөгөөт үзлэг шалгалт явагдаж дууслаа.