НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН   
Дэлгэрэнгүй тайланг энд дарж үзнэ үү.