You are currently viewing Мэргэшүүлэх сургалтуудад оролцож байна.

Мэргэшүүлэх сургалтуудад оролцож байна.

  • Post author:
  • Post category:Post

Стандарт хэмжил зүйн газраас явуулж буй “MNS ISO 9001:2016 Чанарын менежментийн тогтолцоо шаардлага” сэдэвт сургалтад Аюулгүй байдал, чанарын хяналтын ахлах мэргэжилтэн Н.Эндалай 2024 оны 2 дугаар сарын 27, 28-ны өдрүүдэд оролцож байна.