ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


ЦУОШГ-ын даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/249 дүгээр тушаалаар тус төвийн орон тооны дээд хязгаарыг 58-аар баталж, зохион байгуулалтын өөрчлөлт оруулсан.

Зохион байгуулалтын нэгж: 4 хэлтэс, салбартай Орон тоо: 58  Хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх сургалтууд:
 1. Анхан шатны сургалт
  1. Шинээр ажилд орсон ажилтнуудад зориулсан танилцах сургалт
 2. 2. Сэргээх болон давтан сургалт
  1. Ажлын байрны дадлагын өмнөх сэргээх сургалт
  2. Онцгой тохиолдлын үед ажиллах  сургалт, дадлага
  3. Өөрчлөх, шилжих, хувьсах сургалт
  4. Ажлын байрны сэргээх, давтан сургалт
  5. Мэргэшүүлэх болон эрх олгох давтан сургалт /синоптик инженерүүд, техникчдийн/
 3. 3. Мэргэших буюу хөгжих сургалт
  1. Ерөнхий англи хэлний сургалт
  2. Мэргэжлийн англи хэлний ахисан түвшний сургалт
  3. Багшлах, заах арга зүйн чадвар олгох сургалт
  4. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт
  5. Аудиторын сургалт
  6. Чанарын менежментийн тогтолцооны талаарх сургалт