ISO 2009:2015 гэрчилгээжив

ISO 2009:2015 гэрчилгээжив

Нислэгийн цаг уурын төв нь 2013 оноос эхлэн ISO чанарын менежментийн тогтолцоог үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ирсэн ба 2021 онд ISO 2009:2015 тогтолцоог амжилттай хэрэгжүүлж байгаа  тул гэрчилгээ гардан авлаа.

 

Posted in Uncategorized.