Нислэгийн цаг уурын инженер, техникч нарт зориулсан давтан сургалт амжилттай явагдаж өндөрлөв.

2021 оны 11 дүгээр сарын 15-19-ний өдрүүдэд төв, орон нутгийн нислэгийн цаг уурын үйлчилгээний инженер, техникч нарын давтан сургалт НЦУТ-өөс цахим хэлбэрээр амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад төв, орон нутгийн 39 техникч хамрагдаж сертификат олгогдсон.

Posted in Uncategorized.