МАНПИНГ-н Холбоо, Навигаци, Ажиглалтын ажлын хэсгийн нэгдсэн хурал цахимаар болж байна.

Холбоо, Навигаци, Ажиглалтын ажлын хэсгийн нэгдсэн хуралдаан цахимаар 12 сарын 09-ний өдөр 09 цагаас 12 цагийн хооронд болж байна. Хуралд тус төвийн дарга Б.Баньдсүрэн, Чанарын менежер Д.Ганбат, Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар, Дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Н.Басбиш, Төсөл хөтөлбөр, судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай, Сүлжээ мэдээллийн сангийн инженер А.Баярмаа нар оролцож байна.

Posted in Uncategorized.