Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсэг  (МАНПИНГ)-ийн 
Нислэгийн хөдөлгөөний менежмент, цаг уурын дэд ажлын хэсгийн 
хуралд цахимаар амжилттай оролцлоо.

Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсэг  (МАНПИНГ)-ийн Нислэгийн хөдөлгөөний менежмент, цаг уурын дэд ажлын хэсгийн хурал 2020 оны 12 сарын 03-ны 13:00 цагаас 17:00 цагийн хооронд цахимаар амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус хуралд Нислэгийн цаг уурын төвөөс Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар “Чингис Хаан ОУНБ-ын салхины судалгааны зарим үр дүнгийн талаар” сэдэвтэй илтгэл тавьсан. Хуралд тус төвийн дарга Б.Баньдсүрэн, Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Болормаа, Чанарын менежер Д.Ганбат, Дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Н.Басбиш, Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар, Төсөл хөтөлбөр, судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай, Сүлжээ мэдээллийн сангийн инженер А.Баярмаа нар оролцлоо.

Posted in Uncategorized.