ОУИНБ-ын Ази, номхон далайн бүсийн цаг уурын 
дэд ажлын хэсгийн хурал, семинарт оролцож байна.

ОУИНБ-ын Ази, номхон далайн бүсийн цаг уурын дэд ажлын хэсгийн хурал, семинар 2020 оны 11 сарын 30-ны 11:00 цагаас 13:00 цагийн хооронд цахимаар болж байна. Тус хуралд НААХЗА-ны ААНХХ-ийн байцаагч Д.Маасүрэн, тус төвийн Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Болормаа, Чанарын менежер Д.Ганбат, Дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Н.Басбиш, Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар, Төсөл хөтөлбөр, судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай нар оролцож байна.

Posted in Uncategorized.