ОУИНБ-ын ази, номхон далайн бүсийн цаг уурын мэдээлэл солилцооны загвар (IWXXM) хэрэгжүүлэлтийн тухай хурал, семинарт цахимаар оролцож байна.

ОУИНБ-ын ази, номхон далайн бүсийн цаг уурын мэдээлэл солилцооны загвар (IWXXM)

хэрэгжүүлэлтийн тухай хурал, семинарт цахимаар оролцож байна.

ОУИНБ-ын ази, номхон далайн бүсийн цаг уурын мэдээлэл солилцооны загвар (IWXXM) хэрэгжүүлэлтийн тухай хурал, семинар 2020 оны 10 сарын 27-29-ний өдрүүдэд цахимаар болж байна. Хуралд НААХЗА-ны байцаагч Д.Маасүрэн, Нислэгийн цаг уурын төв, Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний алба, Мэдээлэл технологи, инновацийн алба, Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Агаарын навигацийн нисэх буудлуудын бодлого зохицуулалтын газар-ын мэргэжилтэн, төлөөлөгчид оролцож байна.

 
Posted in Uncategorized.