МАНПИНГ ажлын хэсгийн “Цаг уурын мэдээллийн солилцоо, хэрэгцээ, үйлчилгээний ажлын баг”-ийн II хурал зохион байгуулагдлаа.

Монголын Агаарын Навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсэг /МАНПИНГ/-ийн “Цаг уурын мэдээллийн солилцоо, хэрэгцээ, үйлчилгээний ажлын баг”-ийн II хурлыг 2020 оны 09 дугаар сарын 04-ний өдөр нислэгийн цаг уурын төвийн хурлын танхимд цахимаар амжилттай зохион байгууллаа. Хуралд ИНЕГ-ын Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний алба болон Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албаны төлөөлөгчид оролцлоо.

 
Posted in Uncategorized.