Сургалт зохион байгуулж байна

Тус төвийн Нислэгийн цаг уурын өртөөний инженерүүдэд уур амьсгалын ажиглалтын AK-01 мэдээний код, нислэгийн цаг уурын бодит мэдээний METAR мэдээний код болон Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах II журамд орсон өөрчлөлтүүдийн талаар сургалтыг зохион байгууллаа.    
Posted in Uncategorized.