Сургалт зохион байгуулж байна.

Тус төвөөс орон нутгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвүүдийн синоптик инженерүүдэд зориулсан анхан шатны сургалтыг 2020 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрөөс эхлэн 14 хоногийн хугацаатай зохион байгуулж байна. Сургалтад Увс, Булган, Дархан-Уул, Орхон, Архангай, Баянхонгор, Өмнөговь, Хэнтий, Дорнод аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн инженерүүд оролцож байна.

Posted in Uncategorized.