Цаг уурын анхан шатны сургалт зохион байгууллаа

Холбоо, навигаци, ажиглалтын албаны инженерүүдэд 2020.08.06-ны өдөр Хамтран ажиллах гэрээний дагуу цаг уурын анхан шатны мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтыг Агаар мандлын бүтэц, найрлага, агаар мандалд үйлчлэгч хүчнүүд, агаарын даралт, Цаг уурын хэмжих хэрэгсэл, хэмжлийн нэгж, нэгжийн систем, Нислэгийн цаг уурын төвийн танилцуулга, өнөөгийн байдал, Цаг уурын ажиглалтын хугацаа, сүлжээ, нэгдмэл байдал, технологи, Цаг уурын шинжлэх ухааны тухай ерөнхий ойлголт, Уур амьсгал, цаг агаар бүрэлдэн тогтоход нөлөөлдөг үндсэн хүчин зүйлс, Даралтын үйлчлэлийн төвүүд, Агаар мандлын фронт, Ерөнхий орчил урсгал, Монгол орны уур амьсгалын горим, Температур, салхи, үүл, үзэгдэл, Борооны бөөн үүл, түүнтэй холбоотойгоор ажиглагдах үзэгдэлүүд, нислэгт аюултай цаг агаарын үзэгдэлүүд, Нислэгийн цаг агаарын бодит ажиглалтын /METAR/SPECI/ мэдээ гэсэн сэдвийн хүрээнд явууллаа.

 
Posted in Uncategorized.