Онлайн хуралд оролцож байна.

Ази Номхон далайн “Цаг уурын мэдээлэл солилцоо (MET/IE WG/18)” ажлын хэсгийн

18 дахь удаагийн хурал, “Цаг уурын үйлчилгээ (MET/S WG/10)” ажлын хэсгийн

10 дахь удаагийн хуралд цахимаар оролцож байна.

Ази Номхон далайн бүсийн “Цаг уурын мэдээлэл солилцоо (MET/IE WG/18)” ажлын хэсгийн 18 дахь удаагийн хурал, “Цаг уурын үйлчилгээ (MET/S WG/10)” ажлын хэсгийн 10 дахь удаагийн цахим хурлын нээлтэнд тус төвөөс мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Болормаа, Чанарын менежер Д.Ганбат, Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар, Төсөл хөтөлбөр, судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай нар оролцлоо.

Posted in Uncategorized.