ОУИНБ-ын “Цаг уурын хэрэгцээ, шаардлага (MET/R WG/9)” 9 дэх удаагийн хуралд цахимаар оролцож байна.

ОУИНБ-ын Ази, номхон далайн бүсийн “Цаг уурын хэрэгцээ, шаардлага (MET/R WG/9)” 9 дэх удаагийн хурал цахим хэлбэрээр 05 сарын 07, 11-ээс 14-нд зохион байгуулагдаж байна. Тус хурлаар хэрэглэгчийн системийг дэмжих цаг уурын мэдээ, мэдээлэл, агаарын тээврийн менежмент болон цаг уур хоорондын хамтын ажиллагаа зэрэг сэдвүүдээр 14 улс орны төлөөлөгчид хуралдаж байна. НЦУТөвөөс МҮХ-ийн дарга Б.Болормаа, Чанарын менежер Д.Ганбат, ТХСАИ Н.Энхдалай нар хуралд оролцож байна.
Posted in Uncategorized.