Цахим сургалт явууллаа.

Нислэгийн цаг уурын төвөөс орон нутгийн синоптик инженер, техникч нарт зориулан “Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам” 2 дугаар дэвтэрт орсон өөрчлөлтийн талаар видео хурлын систем ашиглан цахим сургалт явууллаа. Сургалтад 21 аймгийн 83 синоптик инженер, 27 техникчид хамрагдсан.

Уг видео хурлын системийг ашиглан цаг агаар хүндэрсэн нөхцөлд Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн орон нутгийн синоптик инженерүүдтэй цаг агаарын мэдээний хэлэлцүүлэгт тогтмол оролцох, санал солилцох боломж бүрдсэн.

Posted in Uncategorized.