“Уур амьсгалын мэдээллийн системийн өнөөгийн тогтолцоо, түүний хэрэгцээ” сэдэвт хуралд оролцов.

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн болон Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төлөвлөлтийн процессыг боловсронгуй болгох үндэсний чадавхыг бэхжүүлэх төслөөс хамтран 2020 оны 01 сарын 13-ний өдөр зохион байгуулсан "Уур амьсгалын мэдээллийн системийн өнөөгийн тогтолцоо, түүний хэрэгцээ" сэдэвт хуралд тус төвийн Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар, Төсөл хөтөлбөр судалгааны ахлах инженер Н.Энхдалай нар оролцлоо.

 
Posted in Uncategorized.