“МОНГОЛЫН ЗАЛУУ ЭРДЭМТЭН СУДЛААЧДЫН ҮНДЭСНИЙ VI ЧУУЛГАН”

2019 оны 12 дугаар сарын 12-н өдөр “МОНГОЛЫН ЗАЛУУ ЭРДЭМТЭН СУДЛААЧДЫН ҮНДЭСНИЙ VI ЧУУЛГАН” Новотел зочид буудалд болж өнгөрлөө. Энэхүү чуулганд шинжлэх ухааны төрөл бүрийн салбараас 300 гаруй төлөөлөгч оролцож, “Шинжлэх ухааны мэдлэг, мэдээлэл, туршлага нь бүх нийтэд хүртээмжтэй, түүний ашиг тусыг оролцогч тал бүр хүртэж байх ёстой. Дэвшилтэт шинжлэх ухааныг (advancing science) хөгжүүлэх замаар нийгэмд шинжлэх ухаанч боловсрол (scientific education), чадавхыг хөгжүүлэн (capacity development) улмаар тогтвортой (sustainability), хүртээмжтэй (inclusive) хөгжлийг бий болгох” зорилгоор дараах үндсэн 4 чиглэлээр салбар хуралдаан боллоо.

Салбар хуралдааны чиглэл:
  1. Монгол улсын Шинжлэх ухааны тогтолцооны хувьсал (Evolution of the Science system)
  2. Дижитал хувьсгал (digital revelation) ба и-шинжлэх ухаан (e-science)
  3. Бүтээлч харилцаа (creative communication) ба Төр - Шинжлэх ухаан - Хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа (GSPP)
  4. Тогтвортой хөгжил (SDG) ба Шинжлэх ухаанд суурилсан бодлого, шийдвэр
Зургийн тайлбар: Зүүн гар талаас ЦУОШГ М.Батжаргал, ШУА-н Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн Цэвдэг судлалын секторын эрхлэгч доктор А.Дашцэрэн, НЦУТ ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар
Posted in Uncategorized.