Сургалт зохион байгуулагдлаа

Иргэний агаарын тээврийн нислэгт цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр үйлчлэх орон нутгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвүүдийн синоптик инженерүүдэд зориулсан нислэгийн цаг уурын мэргэшлийн анхан шатны сургалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн 14 хоногийн хугацаатай ЦУОШГ-ын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу Нислэгийн цаг уурын төвд зохион байгууллаа. Уг сургалтад Архангай, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Төв, Өмнөговь, Дорноговь аймгийн УЦУОШТ-үүдээс 15 синоптик инженер оролцож холбогдох журмын дагуу ЦУОШГ-ын даргын тушаалаар нислэгт цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр үйлчлэх “Мэргэшлийн үнэмлэх” олголоо.

Posted in Uncategorized.