Цаг уурын радарын хэрэглээ сэдэвт сургалтад хамрагдав

“ЦАГ УУРЫН РАДАРЫН ХЭРЭГЛЭЭ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

БНСУ-ын Цаг уурын байгууллагын санхүүжилтээр зохион байгуулагдсан Олон улсын “Цаг уурын радарын хэрэглээ” сэдэвт сургалтад тус төвийн Морин-Уул локатор, цаг уурын станцын локаторын ахлах инженер С.Мөнхбат 2019 оны 09 дүгээр сарын 23-наас 10 дугаар сарын 05-ны өдрүүдэд оролцсон.

Энэхүү сургалтыг БНСУ-ын Цаг уурын байгууллагын сургалт, хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн, сургагч багш нар удирдан явуулсан бөгөөд сургалтад 14 орны нийт 15 суралцагч оролцсон.

“Цаг уурын радарын хэрэглээ” сургалтад хамрагдсанаар Допплерын радарын станцын өнөөгийн байдал, цаашдын хөгжлийн чиг хандлага, технологийн өндөр дэвшилтэй танилцсан. Сургалтад оролцогчид өөрийн орны цаг уурын радарын үйлчилгээний талаар илтгэл тавьж, давуутай болон сул талууд цаашид цаг уурын радарын үйлчилгээг сайжруулахад хийгдэх шаардлагатай ажлуудын талаар хэлэлцүүлэг явуулж, харилцан туршлага солилцсон.

Posted in Uncategorized.