“Өвөлжилтийн бэлтгэл” ажил

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Морин-уул локатор цаг уурын станцын зам засварын ажил болон станцын барилга дотор цэвэрлэгээ үйлчилгээг төвийн нийт ажилтнуудын хамтаар хийж гүйцэтгэлээ.
Posted in Uncategorized.