ХҮНИЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙГ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРТЭЙ УЯЛДУУЛАХ СУРГАЛТ БОЛЖ БАЙНА

Нислэгийн аюулгүй ажиллагаа болон нислэгт тэнцэх чадварыг хадгалах хойд Азийн бүсийн орнуудын хамтын ажиллагааны хөгжлийн хөтөлбөр/COSCAP-NA/-ийн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй “Хүний хүчин зүйлийг SSP/Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр/, болон SMS/Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо/-той уялдуулах нь” сэдэвт сургалт семинар Улаанбаатар хотноо эхэллээ. Энэ сарын 9-13-ны хооронд үргэлжлэх тус сургалтыг Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын багш зааварлагч ноён Jacques Astre удирдан явуулж байна. Нислэгийн цаг уурын төвөөс Дотоод хяналт, чанарын хэсгийн чанарын менежер Д.Ганбат, Мэдээлэл, үйлчилгээний хэлтсийн Ерөнхий инженер Б.Сүхбаатар нар хамрагдаж байна.

Posted in Uncategorized.