Сургалтад хамрагдав

Тус төвийн Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар нь 2019 оны 07 дугаар сарын 01-12-ны өдрүүдэд БНЭУ-ын Ахмедабад хотод Ази номхон далайн бүсийн сансар судлал, технологийн боловсрол төв (CSSTEAP)-д Тоон загварын үр дүнг урьдчилсан мэдээ гаргахад ашиглах нь” сэдэвт олон улсын сургалтад хамрагдсан. Тус сургалт семинарт 9 орны 26 хүн оролцлоо.

Сургалт нь WRF загвар, WRF 3D var, WRFDA-дата ассимиляц, тоон загварын үр дүн, түүнд тухай бүс нутагт зориулж бодит ажиглалт, хиймэл дагуулын үр дүнг ашиглан нэмэлт боловсруулалт хийх, загварын гаралтын үр дүнг сайжруулах боломжтой зэрэг сэдвээр явагдлаа.

Posted in Uncategorized.