Сургалтад хамрагдав

Ахлах синоптик инженер Л.Одгариг, Б.Тэмүлүн нар 2019 оны 07.01-7.05-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Бээжин хотод “АЗИ ТИВИЙН НИСЛЭГТ АЮУЛТАЙ ЦАГ АГААРЫН ҮЗЭГДЛҮҮДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ” сэдэвт олон улсын сургалтад оролцсон.

Сургалт нь 2014 онд ОУИНБ-ын /ICAO/ Цаг уурын дэд ажлын хэсгийн хурлаар боловсруулсан зөвлөмжийг Агаарын навигацийн бодлого, төлөвлөлт/GANP/-ийн дагуу цаг алдалгүйгээр нислэгт аюултай цаг агаарын үзэгдлүүдийг бүс нутгийн хэмжээнд урьдчилан мэдээлэх, шуурхай дамжуулах зорилгын хүрээнд явагдсан.

Тус сургалт семинарыг БНХАУ-ын нисэхийн цаг уурын төвөөс зохион байгуулж 12 орны 34 цаг уурчид оролцлоо.

Posted in Uncategorized.