“Цаг уурын үйлчилгээ”

Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын менежментийн үйл ажиллагааг эхлүүлж буй билэгт сайн өдөр буюу 2019 оны 7 дугаар сарын 05-нд өдөр шинэ нисэх буудалд нислэг үйлдэх анхны агаарын хөлөгт Нислэгийн цаг уурын төвөөс Цаг уурын үйлчилгээүзүүлэхэд бэлэн болоод байна.

Уг үйл ажиллагаанд Нислэгийн цаг уурын төвийн ахмад ажилтан ахлах синоптик инженер Ц.Сарантуяа, залуу үеийн төлөөлөл инженер О.Мягмардулам болон Мэдээлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Болормаа, Нислэгийн цаг уурын өртөөний дарга Д.Цэцэгээ нар нисэх буудал орчмын урьдчилсан болон бодит ажиглалтын мэдээгээр үйлчилж байна.

   
Posted in Uncategorized.