Сургалт зохион байгуулагдаж байна

Орон нутгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвүүдэд синоптик инженерээр ажиллах шинэ ажилтнуудад зориулсан танилцах, шилжих, хувьсах сургалт 2019 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 14 хоногийн хугацаатай Нислэгийн цаг уурын төвд зохион байгуулагдаж байна. Энэхүү сургалтад Завхан, Баянхонгор, Дундговь, Сүхбаатар, Дорнод, Хэнтий, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Дорноговь, Архангай, Говьсүмбэр аймгуудын УЦУОШТ-ийн 16 ажилтан оролцож байна.

Posted in Uncategorized.