Дэлхийн банкны судалгааны ажлын хэсэг НЦУТ-д

Уур амьсгалын өөрчлөлт гамшигт тэсвэртэй хот төслийн судалгааны ажлын хүрээнд Дэлхийн банкны гидрометийн зөвлөх Хэгли Марк, Дэлхийн банкны зөвлөх Флорэс Фэлип, Уур амьсгалын өөрчлөлт гамшигт тэсвэртэй хот төслийн орчуулагч Н. Баттогтох нар тус төвд 2019 оны 05 сарын 03-ны өдөр айлчлан  төслийн хэлэлцүүлэг хурал амжилттай зохион байгууллаа.

Posted in Uncategorized.