Сургалт явагдаж байна.

Нислэгийн цаг уурын төвөөс 2 жил тутамд зохион байгуулдаг Иргэний агаарын тээврийн нислэгт цаг уурын үйлчилгээ үзүүлэх шалгуур үзүүлэлтийг хангасан инженер, техникчдэд зориулсан давтан сургалтыг 2019 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 5 хоногийн хугацаатай зохион байгуулж байна.

Сургалтаар үйл ажиллагаанд мөрдөгддөг заавар, журамд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд, онолын болон технологийн бататгах хичээл, дадлага явуулж ЦУОШГ-ын даргын тушаалаар нислэгт цаг агаарын бодит ажиглалтын мэдээгээр үйлчлэх “Мэргэшлийн үнэмлэх” олгоно.

Posted in Uncategorized.