“Нисэхийн мэдээлэл солилцоо” форум зохион байгуулагдлаа

ИНEГ-ийн Мэдээллийн тeхнологи, инноваци, судалгаа хөгжлийн албанаас Иргэний нисэхийн салбарын мэдээллийн технологийн чиглэлээр тулгамдсан асуудлуудыг хэлэлцэх зорилго бүхий “Нисэхийн мэдээлэл солилцоо” форумыг санаачлан жил бүр зохион байгуулахаар болсон.

Энэ жилийн форум “Нисэхийн мэдээлэл солилцоо-Тоон шинэчлэл” сэдвийн дор 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.

Тус форумд “Цаг уурын орчин үеийн дижитал өгөгдөл болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүд” сэдвээр Ерөнхий технологич инженер Б.Сүхбаатар илтгэл тавьж, Мэдээлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга, сүлжээ, мэдээллийн сангийн инженерүүд, ахлах синоптик инженер Н.Энхдалай нар төлөөлөгчөөр оролцсон.

Posted in Uncategorized.