Хүчирхийллийн эсрэг аянд нэгдэж байна

Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв ТББ-аас зохион байгуулж буй “Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”-д Нислэгийн цаг уурын төвийн хамт олон нэгдэж байна.

“Охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг үйлдэгдэж буй хүчирхийллийн хажуугаар дуугүй өнгөрөхгүй, хэзээ ч хүчирхийлэл үйлдэхгүй” гэж амлалт өгч уг хөдөлгөөнд нэгдэж байна.

Posted in Uncategorized.