“HimawariCast” системийн шинэчлэл хийгдлээ

Японы Цаг уурын агентлагийн санхүүгийн тусламжтайгаар Дэлхийн цаг уурын байгууллага “HimawariCast” хиймэл дагуулын мэдээлэл хүлээн авах болон боловсруулах, систем суурилуулах төслийг Ази Номхон далайн бүс нутагт хэрэгжүүлж,  төслийн хүрээнд Японы “Ориентал электроникс” корпорацийн хиймэл дагуулын газрын системийн мэргэжилтнүүд “HimawariCast” системийн хүргэлт, нийлүүлэлт, суурилуулалтын ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгээд, 2016 онд тус төвд хүлээлгэн өгч байсан.

Уг системийн ажиллагааг шалгах, үзлэг тохиргоо хийх, системийн шинэчлэлт хийхээр “Ориентал электроникс” корпорацийн захирал Южи Хаяаши, мэргэжилтэн Наоми Тамура нар 2018 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр тус төвд ажиллалаа.

Posted in Uncategorized.