Сургалт зохион байгуулагдлаа

Орон нутгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвүүдэд синоптик инженерээр ажиллах шинэ ажилтнуудад зориулсан танилцах, шилжих, хувьсах сургалтыг 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 21 хоногийн хугацаатай Нислэгийн цаг уурын төвд амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтад Дундговь, Сүхбаатар, Булган, Хөвсгөл, Өвөрхангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан, Ховд аймгуудын УЦУОШТ-ийн ажилтнууд оролцсон. Сургалтын үеэр Морин-Уул локатор цаг уурын станц болон Хөшигийн хөндий дэх шинэ нисэх буудлын үйл ажиллагаатай танилцсан.

 
Posted in Uncategorized.