“Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээ, нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний хамтын ажиллагаа (MET-ATM)” сэдэвт  сургалт, семинарт хамрагдлаа

БНХАУ-ын засаг, захиргааны онцгой бүс Хонгконгд Дэлхийн цаг уурын байгууллага, Хонгконгийн нисэхийн цаг уурын байгууллагын  санхүүжилтээр Дэлхийн цаг уурын байгууллагын гишүүн орнуудын  цаг уурын болон нислэг  хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллагын албан хаагчдад зориулсан “Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээ, нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний хамтын ажиллагаа (MET-ATM)”  сэдэвт  сургалт, семинарт НЦУТ-ийн ахлах синоптик инженер Н.Энхдалай 2018 оны 10 дугаар  сарын 08-11-ний өдрүүдэд амжилттай хамрагдлаа. Сургалтын тайланг энд дарж үзнэ үү.

Posted in Uncategorized.