“Mongolia-China CNS/ATM coordination meeting” ажлын уулзалт

Монгол улсын ИНЕГ-ын Агаарын навигацийн бодлого, зохицуулалтын газар болон БНХАУ-ын Иргэний нисэхийн удирдах газрын Нислэгийн хөдөлгөөний менежментийн газар хоорондын Агаарын навигацийн үйлчилгээний хамтын ажиллагааг дүгнэх, өргөжүүлэх зорилготой “Mongolia-China CNS/ATM coordination meeting” ажлын уулзалт 2018 оны 08 сарын 21-24-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж байна. Уулзалтын эхний өдөр буюу 08 сарын 21-нд ИНЕГ-ын НААХЗА-ны байцаагч Д.Маасүрэнтэй хамт тус төвийн Мэдээлэл, үйлчилгээний хэлтсийн ахлах синоптик инженер Н.Энхдалай Монгол улсын “Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээ”-ний тухай танилцууллаа.

Posted in Uncategorized.