Чанарын менежментийн тогтолцооны гэрчилгээ авлаа

Нислэгийн цаг уурын үйлчилгээнд Чанарын менежментийн тогтолцоог ISO9001:2015 олон улсын стандартын дагуу  хэрэгжүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 2018 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр гардан авлаа.

Дээрх гэрчилгээг Стандарт, Хэмжил Зүйн Газрын даргын 2018 оны А/105 дугаар тушаалын дагуу 2021 он хүртэл 3 жилийн хугацаатай эзэмших эрхтэй боллоо.

Posted in Uncategorized.