You are currently viewing МИАТ ТӨХК-ийн Аудитын шалгалт

МИАТ ТӨХК-ийн Аудитын шалгалт

  • Post author:
  • Post category:Post

МИАТ ТӨХК-ийн Аудитын баг Нислэгийн цаг уурын төвийн үйл ажиллагаанд 2022 оны 11 дүгээр сарын 7-ноос 9-ний хооронд ISM ed15 ORG 2.2.1,2.2.2 стандарт болон “Чанарын заавар”-ын 3.4.4-ийн дагуу төлөвлөгөөт үзлэг шалгалт явуулж байна.