You are currently viewing “Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн цахим сургалт явагдаж байна.

“Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн цахим сургалт явагдаж байна.

  • Post author:
  • Post category:Post

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-иас зохин байгуулж буй “Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн дагуу аюулгүй ажиллагааны мэргэшлийн үнэмлэх /групп/ олгох сургалтад Морин-Уул станцын дизель генераторчид цахимаар оролцож байна.