You are currently viewing ИНҮТ-ийн дарга төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

ИНҮТ-ийн дарга төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

  • Post author:
  • Post category:Post

2022 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн дарга Н.Батсайхан, НААХЗА-ны ААХХ-ийн байцаагч Д.Маасүрэн нар Нислэгийн цаг уурын төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.
Тус төвөөс нислэгийн цаг уурын үйлчилгээний өнөөгийн байдал, сүлжээ, тоног төхөөрөмж, Иргэний нисэхийн алба салбарууд, агаарын тээвэрлэгчид, нисэх буудлуудын цаг уурын үйлчилгээний хамтын ажиллагаа, цаг агаарын мэдээний таарц, чанарыг дээшщлүүлэх талаар хийж, хэрэгжүүлсэн ажлууд, цаашдын зорилтыг танилцуулж, тулгамдаж буй шийдвэрлүүлэх асуудлуудын талаар харилцан ярилцаж санал солилцлоо. Уулзалтын үеэр Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн дарга Н.Батсайхан асуудлуудыг анхааралдаа авч, шийдвэрлэх, цаашид нягт хамтарч ажиллахаа илэрхийллээ.