You are currently viewing Хиймэл дагуулын мэдээг зайнаас тандан судлах үндсэн зарчим сэдэвт олон улсын алсын зайн сургалт зохиогдож байна

Хиймэл дагуулын мэдээг зайнаас тандан судлах үндсэн зарчим сэдэвт олон улсын алсын зайн сургалт зохиогдож байна

БНХАУ, Бээжин 2022 оны 04-р сарын 18-29 хооронд зохиогдож буй сургалт нь  Хиймэл дагуулын зайнаас тандан судлах тухай ойлголт, үндсэн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх, цаг уурын хиймэл дагуулын мэдээллийг тайлбарлах, цаг агаарын нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх, байгаль орчны хяналт зэрэгт мэдлэгээ дээшлүүлэх зорилготой юм. Сургалтад тус төвийн Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн синоптик инженер Х.Агиймаа оролцож байна.

 

Leave a Reply