1978 он

  • 1978.08.01 БНМАУ-ын СнЗ-ийн Ус цаг уурын албаныг удирдах ерөнхий газрын даргын 1978 оны 78 дугаар тушаалаар 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Нислэгийн цаг уурын төв болгон өргөтгөн түүнд Буянт-Ухаа цаг уурын станц, Морин-Уулын радарын станцыг нэгтгэн зохион байгуулсан байна.
  • 1978 оны 11 дүгээр сараас МРЛ-2 маягийн радиолокаторын станц шинээр ажиллаж эхэлсэн.