1925 он

1925 оны 5 дугаар сарын 25-нд ЗХУ-аас Ю-13 хэмээх тээврийн зориулалттай нисэх онгоцыг БНМАУ-д шилжүүлэн өгсөнөөр Монгол улсад нисэх хүчний үндэс суурь тавигдаж, агаарын тээвэрт үйлчлэх зорилгоор “Агаар тандагч” гэсэн орон тооны 1 хүн ажиллаж, нислэг эхлэхийн өмнөх цаг агаарын байдлыг тандан тусгай нислэг хийсний дараа тухайн нислэг эхлэхийг шийддэг байжээ.