You are currently viewing Шагнал гардуулав.

Шагнал гардуулав.

  • Post author:
  • Post category:Post

Иргэний агаарын тээврийн нислэгт Олон Улсын Иргэний Нисэхийн Байгууллага болон Дэлхийн Цаг Уурын Байгууллагын стандарт, зөвлөмж, Иргэний нисэхийн дүрэм-174-ийн шаардлагыг хангасан цаг уурын мэдээ, мэдээллээр шуурхай үйлчилж, үр бүтээлтэй ажилласан тус төвийн Мэдээлэл, үйлчилгээний хэлтсийн Ахлах синоптик инженер Г.Ганболд, Ц.Баярмаа, синоптик инженер Б.Сарангэрэл, Нислэгийн цаг уурын өртөөний инженер С.Баярдулам, Морин-Уул локатор, цаг уурын станцын ахлах инженер О.Энхээ нар Монгол Улсад Нисэх хүчин үүсэж хөгжсөний 98 жилийн ойгоор Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын “Баярын бичиг”-ээр шагнууллаа.