ГАРЧИГҮЗЭХ ХОЛБООС
1Уур-амьсгалын-өөрчлөлтийн-талаар-ОУ-ын-сургалтҮзэх
2Цаг-уур-Нислэгийн-хөдөлгөөний-менежментҮзэх
311-дэх-теле-уулзалтҮзэх
4WG20-ИКАО-Хурлын-тайлан-2022.03.28-30Үзэх
5БНЭУ-ын Ахмадабад хотод "Сансрын цаг агаар" сэдэвт богино хугацааны олон улсын сургалтҮзэх
6БНЭУ-ын Ази, номхон далайн бүсийн Сансар судлал, шинжлэх ухаан технологийн төвөөс зохион байгуулсан "Цаг уурын тоон прогнозын загварчлалыг ашиглан цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх нь" сэдэвт богино хугацааны сургалтҮзэх
7Space WeatherҮзэх