You are currently viewing Сургалт зохион байгуулж байна.

Сургалт зохион байгуулж байна.

  • Post author:
  • Post category:Post

Тус төвөөс 2 жил тутамд зохион байгуулдаг төв, орон нутгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвүүдийн инженер, техникчдэд зориулсан Нислэгт цаг агаарын бодит ажиглалтын мэдээгээр үйлчлэх эрх олгох давтан сургалтыг 2023 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулж байна.

Сургалтад Баян-Өлгий аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвөөс 3, Увс 2, Ховд 1, Завхан 2, Говь-Алтай 2, Баянхонгор 3, Хөвсгөл 3, Булган 1, Өвөрхангай 3, Өмнөговь 2, Дундговь 1, Хэнтий 2, Дорнод 2, Сүхбаатараас 1 цаг уурын техникчид  Тосонцэнгэл 1, Ханбумбат нисэх буудлын 4 цаг уурын ажилтан, Нислэгийн цаг уурын төвийн 9 инженер танхимаар болон цахим хосолсон хэлбэрээр оролцож байна.