You are currently viewing Синоптик инженерүүдэд зориулсан давтан сургалт амжилттай явагдаж дууслаа

Синоптик инженерүүдэд зориулсан давтан сургалт амжилттай явагдаж дууслаа

Нислэгийн цаг уурын төвөөс төв, орон нутгийн синоптик инженерүүдийн 2 жил тутамд зохион байгуулагддаг мэргэшлийн давтан сургалт 2022 оны 4 дүгээр сарын 25-наас 29-ний өдрүүдэд цахимаар явагдаж, нийт 49 синоптик инженерүүд амжилттай хамрагдлаа.

Leave a Reply