You are currently viewing Мод тарив.

Мод тарив.

  • Post author:
  • Post category:Post

Тус төвийн албан хаагчид “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийн хүрээнд монос, шар хуайс, мойл, бургас, Монгол сакура, үхрийн нүд зэрэг 600 гаруй модыг Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Үдлэгийн аманд байрлах Хөдөө аж ахуйн цаг уурын судалгааны харуулын талбайд 2023 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр тарив.