You are currently viewing Дэлхийн цаг уурын өдөр тохиож байна.

Дэлхийн цаг уурын өдөр тохиож байна.

  • Post author:
  • Post category:Post

Дэлхийн цаг уурын өдрийг жил бүрийн 3 дугаар сарын 23-нд тодорхой нэг сэдвийн дор тэмдэглэн өнгөрүүлдэг бөгөөд энэ жил “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг үйл ажиллагааны тэргүүн шугамд” сэдвийг онцолжээ.