Нислэгийн цаг уурын төвийн эрхэм зорилго нь нислэгт аюулгүй ажиллагааг хангасан цаг агаарын төрөл бүрийн мэдээ, мэдээллээр шуурхай үйлчлэхэд оршино.